Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

25 jun 2014

Forskningspolitikk 2/2014 foreligger nå. Næringslivet i Norge er like innovativt som i andre nordiske land, viser Statistisk sentralbyrås siste innovasjonsundersøkelse. – Den viktigste forskningspolitiske nyheten i Norge i år, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om den nye strategien han nylig la fram om Norges forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU. NIFU-forsker avviser at resultatene fra instituttets kandidatundersøkelse gir dekning for påstander om «mastersyke».

Les mer
13 jun 2014

Artikkelen «Flexible parametric estimation technique for a competing risks model with unobserved heterogeneity: a Monte Carlo study», skrevet av forsker ved NIFU Pål Børing, er publisert i tidsskriftet Journal of Statistical Computation and Simulation.

Les mer
12 jun 2014

Totalt 723 millioner kroner ble brukt på polarforskning i 2013 ved institusjoner og institutter i Danmark, Grønland og Færøyene. I form av arbeidsinnsats, ble totalt 611 polarforskningsårsverk utført.

Les mer
3 jun 2014

Kandidatundersøkelsen 2013: Et halvt år etter avsluttende eksamen er nær ni av ti mastere sysselsatt. Men ikke alle har en jobb som oppfattes som relevant for utdanningen. Det er relativt små forskjeller mellom fagfeltene i andelen som er arbeidsledig, men andre former for mistilpasning i arbeidsmarkedet, som irrelevant arbeid og undersysselsetting, varierer mer med type utdanning.

Les mer
2 jun 2014

Det er lite som tyder på at elevtallet i Oslo Voksenopplæring vil endre seg vesentlig de neste to årene. Dette kan bety at den viktigste faktoren som påvirker elevtallsutvikling i voksenopplæring er endringer i regelverket, blant annet som følge av politiske beslutninger.

Les mer
28 Mai 2014

Et stort flertall av lærerne ønsker at skolen skal arbeide systematisk, både for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene. Likevel er det bare et mindretall av lærerne som er helt enige i at skolen faktisk gjør dette.

Les mer
27 Mai 2014

Fredag 23. mai avholdt NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning sin årlige konferanse på Litteraturhuset. Konferansen kommer tre kvart år etter at Norge har valgt ny regjering, som lover nye ideer innen innovasjon, forskning og utdanning. Temaet i år var derfor veivalgene nasjonen står overfor, og hvilke konsekvenser som følger disse.

Les mer