Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

20 Mai 2014

En ny NIFU-rapport kartlegger behov og preferanser når det gjelder forskningsfinansiering i Sveits. Den er basert på en spørreundersøkelse blant forskere i Sveits, bestilt av Swiss National Science Foundation for å gi grunnlag for videre utvikling av fondets virkemidler, og spesielt deres frie prosjektstøtte.

Les mer
14 Mai 2014

NIFU søker nå etter forskere innen grunnopplæring og høyere utdanning. Har du doktorgrad og publiseringserfaring innenfor relevant fagområde kan NIFU tilby et spennende fagmiljø og et bredt spekter av oppdrag innen innovasjon, forskning og utdanning.

Les mer
13 Mai 2014

På oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet har NIFU gjennomført en litteraturgjennomgang av utfordringer knyttet til praksis i helse- og sosialfagutdanningene. Det framgår av litteraturen at kvalitet og relevans i praksisstudiene kjennetegnes av at det er klare planer for praksisstudiet, med tydelige mål som blir gjort kjent for alle relevante parter.

Les mer
9 Mai 2014

Med forvaltningsreformen i 2010 ble finansieringsansvaret for fagskoledrift flyttet fra stat til fylkeskommuner. Men fylkeskommunene har i liten grad lagt til rette for at det tilbys fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.

Les mer
7 Mai 2014

Forskere ved NIFU Joakim Caspersen, Nicoline Frølich, Hilde Karlsen og Per Olaf Aamodt har publisert artikkelen «Learning outcomes across disciplines and professions: measurement and interpretation» i tidsskriftet Quality in Higher Education.

Les mer
25 apr 2014

Mange studenter har for svake forkunnskaper, og de får for liten anledning til faglig fordypning i studiene. Det mener de faglig ansatte ved norske universiteter og høgskoler i en undersøkelse gjennomført våren 2013. Undersøkelsen tyder også på at det er en svakt utviklet kultur for utdanningskvalitet.

Les mer