Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

29 nov 2013

Trykt pensum dominerer fremdeles. Pensum i digitalt format inntar en svært beskjeden plass på de pensumlistene studentene får utlevert.

Les mer
28 nov 2013

Strategisk styringskapasitet på sentralt nivå ved lærestedene utvikler seg til det bedre. Denne synes imidlertid ikke å avhenge av type ledelsesmodell, men fremkommer som en funksjon av kjennetegn ved institusjonenes faglige og institusjonelle tradisjoner og historie, endrede relasjoner til Kunnskapsdepartementet, og ulik intern dynamikk.

Les mer
27 nov 2013

Elever, lærere og skoleledere viser betydelig begeistring for intensivopplæringen i lesing, skriving og regning på 10. trinn. Men det finnes viktige utfordringer ved at intensivopplæringen i så stor grad har vært gjennomført i egne grupper atskilt fra den ordinære undervisningen.

Les mer
15 nov 2013

De aller fleste deltakerne er fornøyd med videreutdanningstilbudene i Kompetanse for kvalitet: Ni av ti opplever kvaliteten som god eller svært god. Mange kunne tenke seg å ta mer videreutdanning.

Les mer
30 okt 2013

Kvaliteten på spesialpedagogisk forskning oppleves som god og har bedret seg gjennom de siste 15 årene, som følge av større fokus på forskning og økt forskningsaktivitet innenfor spesialpedagogikk. Det viser en NIFU-rapport om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet.

Les mer
29 okt 2013

Universitetet for miljø- og biovitenskap har lav fullføring til normert tid, og er dermed et av universitetene som har flest studenter gående i systemet over tid. Men frafall ser ikke ut til å være et stort problem.

Les mer