Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

23 jan 2013

Sammenlignet med nordiske og «euro-amerikanske» konkurrenter er asiatiske bedrifter mer utadvendte. Dette og andre kjennetegn ved bedriftenes innovasjonsprosesser kan forklare hvorfor og hvordan asiatiske bedrifter i økende grad fremstår som vinnere i de globale konkurransemarkedene.

Les mer
16 jan 2013

NIFUs evaluering av nærings-ph.d.-ordningen viser at den fungerer godt. Deltakerne er fornøyd med ordningen, og intensjonene med den ser ut til å bli oppfylt. NIFU anbefaler imidlertid at Forskningsrådet fortsetter profileringsarbeidet, spesielt overfor universiteter og høgskoler der ordningen er relativt ukjent. Gjøres ordningen mer kjent blant lærestedene, vil dette kunne utløse flere søknader.

Les mer
16 jan 2013

Gode barneskoler har stort undervisningsomfang med en lærerstyrt profil i undervisningen, et trivelig, inkluderende, støttende, punktlig og faglig fokusert arbeids- og læringsmiljø, et høyere timetall enn det minimum som fastsettes av skolemyndighetene, og en godt utbygget informasjonsteknologisk infrastruktur, viser forskningsrapport.

Les mer
15 jan 2013

Prosjektstøtte fra svenske Riksbankens Jubileumsfond distribueres i tråd med målet. På oppdrag fra svenske Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har NIFU foretatt en studie av RJs prosjektstøtte.

Les mer
14 jan 2013

Norsk instituttsektor fungerer bra, men det er også forbedringspotensial. NIFU har studert instituttsektorens rolle i Norge med hovedvekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK).

Les mer
4 jan 2013

Den norske modellen for anvendt forskning gir gode resultater. Men den står samtidig overfor flere utfordringer, spesielt når det gjelder behovet for fornyelse av norsk næringsliv.

Les mer
4 jan 2013

Når profesjonsutdanninger både skal være yrkesrettete og relevante og samtidig være inngangsbilletten til et bestemt yrke, kan det oppstå en spenning mellom samfunnets interesser og profesjonens interesser.

Les mer
18 des 2012

Fram mot 2025 vil antall yrkesaktive jurister øke betydelig. Likevel er det sannsynlig at utdanningskapasiteten må økes for å dekke etterspørselen. Dette viser en ny rapport fra NIFU, som også konkluderer med at juristutdanningen synes å være godt tilpasset arbeidsoppgavene.

Les mer