Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

9 sep 2013

Nesten 7,5 milliarder kroner ble brukt til FoU innenfor medisin og helsefag i 2011, noe som tilsvarer 18 prosent av Norges totale driftsutgifter til FoU. 2,8 milliarder ble brukt i helseforetakene, 2,3 milliarder ved universiteter og høgskoler, 1,5 milliarder i næringslivet og 0,8 milliarder i instituttsektoren.

Les mer
2 sep 2013

Eksisterende litteratur om studentmobilitet har en tendens til å ta for gitt at mobilitet fra vestlige land er et gode for den enkelte og for samfunnet. Journal of Studies in International Education har publisert artikkelen «Degree Mobility from the Nordic Countries: Background and Employability», der forskningsleder ved NIFU Jannecke Wiers-Jenssen ser på hvorvidt studieopphold i utlandet er en fordel for studenter fra nordiske land. Artikkelen diskuterer også samfunnsmessige konsekvenser av høy studenteksport.

Les mer
14 aug 2013

9. august i år disputerte NIFU-forsker Dorothy Sutherland Olsen. Avhandlingen «Interdisciplinary Collaboration in Science-based Technologies: Studies of knowledge creation in nanoscience and nanotechnologies» ser på hvordan vitenskapsbaserte teknologier utvikles.

Les mer
11 jul 2013

Etter en periode med synkende søkertall i andre halvdel av 1990-tallet, har det etter år 2000 igjen vært stor vekst i søkningen til høyere utdanning. I 2013 har tallet på søkere nådd et nytt rekordnivå på nærmere 120 000, en økning på rundt 50 prosent fra 2000. Søkerveksten har vært særlig sterk innenfor realfaglige og teknologiske utdanninger og økonomiske og administrative fag.

Les mer
4 jul 2013

Engelskspråklige programmer og gratis utdanning gjør Norge til et attraktivt studieland. Tallet på utenlandske studenter i Norge er om lag tredoblet siden årtusenskiftet, og utgjør nå mer enn 19 000 personer. Den største gruppen kommer fra Sverige.

Les mer
2 jul 2013

Sykepleiernes profesjonskamp innebærer en avgrensing nedover og en krevende balansegang mellom teoretisk og akademisk utvikling og relevans for praktisk sykepleie. Avgrensingen kommer i dag til uttrykk i diskusjonen om helgevakter i helsesektoren.

Les mer