Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

11 sep 2014

Når lærere og bedriftsansatte vurderer innsats opp mot utbytte i Lektor2-ordningen, konkluderer de svært positivt. Elevene har på sin side en mer sammensatt oppfatning av undervisningens kvalitet og betydning for deres realfagsinteresse.

Les mer
10 sep 2014

Universiteters størrelse, nobelpriser og internasjonale kjennskap er viktig for å gjøre det godt på rangeringer over verdens beste universiteter. På disse områdene sliter norske universiteter. De mest kjente rangeringene er basert på kriterier som sier lite om kvaliteten på undervisningen og vektlegger i varierende grad faktorer universitetene selv kan påvirke.

Les mer
9 sep 2014

En viss minstestørrelse har positiv betydning for universiteter og høgskoler, særlig når det gjelder utdanning, administrasjon og forskningsadministrativ støtte, og for kunne utvikle sosialt robust kunnskap.

Les mer
8 sep 2014

De aller fleste vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høgskoler deltar aktivt i å dele kunnskapen med interessenter, media og brukere. Hele 93 prosent har i løpet av den siste treårsperioden vært involvert i slike aktiviteter. Mer enn halvparten har deltatt i det offentlige ordskiftet og like mange deler sin kunnskap direkte til interesserte brukere. Påstander som at norske forskere er gjerrige med kunnskapen eller at de sitter i elfenbenstårn er myter uten rot i virkeligheten.

Les mer
4 sep 2014

Private videregående skoler har et større avvik mellom eksamens- og standpunktkarakterer enn offentlige skoler, men dette gjelder ikke for alle private skoler. Samtidig viser intervjuer at private og offentlig skoler arbeider på lik måte når de setter karakterer.

Les mer
4 sep 2014

Ved Høgskolen i Nesna (HiNe) utgjør antall publikasjonspoeng per tilsatt i undervisnings- og forskerstillinger bare to tredjedeler av gjennomsnittet for de statlige høgskolene. Et hovedproblem er at en relativt liten andel av de faglig tilsatte publiserer i «tellende» publiseringskanaler. Et annet problem er at det publiseres for få artikler i Nivå 2-tidsskrifter.

Les mer