Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

4 Mar 2014

Selv om det er ulike måter å beregne resultatet på, er det ingen tvil om at en langt større andel av søkerne i Rogaland får læreplass enn hva som er tilfellet i Nord-Trøndelag og Østfold. Det viser NIFUs undersøkelse av formidlingen av lærlinger i tre ulike fylkeskommuner: Østfold, Rogaland og Nord-Trøndelag.

Les mer
14 feb 2014

NIFU har fulgt nesten 10000 ungdommer over i høyere utdanning og arbeid ni år etter at de gikk ut av grunnskolen. Fullført videregående er den beste garantien mot utenforskap, men arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Det er viktig at flest mulig fullfører mest mulig av videregående, og det er bedre å fullføre noe enn ingenting. Med fagbrev er man så godt som sikret arbeid og god lønn.

Les mer
5 feb 2014

Næringslivet utfører nesten halvparten av all forskning og utvikling (FoU) i Norge. Det meste finansieres av bedriftene selv. Samtidig er det bred enighet om at staten bør bidra til å utløse mer FoU i næringslivet. Men hva er egentlig næringsrettet FoU? Hvordan har utviklingen vært på dette feltet? Og hvor næringsrettet er norske FoU-bevilgninger sammenliknet med andre land?

Les mer
30 jan 2014

Selv om andelen som velger høyere utdanning har økt betraktelig med årene, sier mye sosiologisk forskning at sosial reproduksjon spiller en stadig viktigere rolle i det norske utdanningssystemet. Hvordan forklarer vi dette? Kan utdanningssystemet bli mer åpent og på samme tid ha mer selekterte studenter? Eller er analysene utført på gale premisser og metodene som er tatt i bruk feil?

Les mer