Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

17 Mar 2014

Evalueringen av Kunnskapsløftet viste at de brede utdanningsprogrammene på Vg2 ikke førte til at flere gjennomførte videregående opplæring. NIFU har i en ny rapport fulgt flere elevkull og bekrefter hovedkonklusjonene fra evalueringen av reformen.

Les mer
5 Mar 2014

NIFU har fått midler fra Forskningsrådet til et treårig prosjekt om voksnes læring. Et mål er å framskaffe ny kunnskap om sammenhengen mellom voksnes læring og nasjonale systemer for utdanning og opplæring og forhold knyttet til arbeidsplassen.

Les mer
5 Mar 2014

Både i Norge og internasjonalt gjøres det jevnlige forsøk på å framskrive eller forutsi hva slags kompetanse samfunnet trenger i framtiden. Som en oppfølging av årskonferansen «Læringslivet», har NHO bedt NIFU om å kartlegge norske bedrifters kompetansebehov.

Les mer
4 Mar 2014

Selv om det er ulike måter å beregne resultatet på, er det ingen tvil om at en langt større andel av søkerne i Rogaland får læreplass enn hva som er tilfellet i Nord-Trøndelag og Østfold. Det viser NIFUs undersøkelse av formidlingen av lærlinger i tre ulike fylkeskommuner: Østfold, Rogaland og Nord-Trøndelag.

Les mer
14 feb 2014

NIFU har fulgt nesten 10000 ungdommer over i høyere utdanning og arbeid ni år etter at de gikk ut av grunnskolen. Fullført videregående er den beste garantien mot utenforskap, men arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning. Det er viktig at flest mulig fullfører mest mulig av videregående, og det er bedre å fullføre noe enn ingenting. Med fagbrev er man så godt som sikret arbeid og god lønn.

Les mer