Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

16 jan 2013

Gode barneskoler har stort undervisningsomfang med en lærerstyrt profil i undervisningen, et trivelig, inkluderende, støttende, punktlig og faglig fokusert arbeids- og læringsmiljø, et høyere timetall enn det minimum som fastsettes av skolemyndighetene, og en godt utbygget informasjonsteknologisk infrastruktur, viser forskningsrapport.

Les mer
15 jan 2013

Prosjektstøtte fra svenske Riksbankens Jubileumsfond distribueres i tråd med målet. På oppdrag fra svenske Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har NIFU foretatt en studie av RJs prosjektstøtte.

Les mer
14 jan 2013

Norsk instituttsektor fungerer bra, men det er også forbedringspotensial. NIFU har studert instituttsektorens rolle i Norge med hovedvekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK).

Les mer
4 jan 2013

Den norske modellen for anvendt forskning gir gode resultater. Men den står samtidig overfor flere utfordringer, spesielt når det gjelder behovet for fornyelse av norsk næringsliv.

Les mer
4 jan 2013

Når profesjonsutdanninger både skal være yrkesrettete og relevante og samtidig være inngangsbilletten til et bestemt yrke, kan det oppstå en spenning mellom samfunnets interesser og profesjonens interesser.

Les mer
18 des 2012

Fram mot 2025 vil antall yrkesaktive jurister øke betydelig. Likevel er det sannsynlig at utdanningskapasiteten må økes for å dekke etterspørselen. Dette viser en ny rapport fra NIFU, som også konkluderer med at juristutdanningen synes å være godt tilpasset arbeidsoppgavene.

Les mer
13 des 2012

Elever med mye lærerstyrt undervisning har bedre prestasjoner enn elever med mindre slik undervisning. Mye elevaktiv undervisning gir derimot svakere prestasjoner. Det viser en undersøkelse NIFU har utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som skal gi kunnskap om hva som foregår i klasserommet i fagene norsk og matematikk.

Les mer
13 des 2012

Elevers prestasjonsutvikling gjennom første året i videregående skole påvirkes i liten grad av skolen de går på. Elevenes kjønn og familie- og innvandringsbakgrunn har derimot stor betydning. Det viser en ny studie av NIFU utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten fokuserer på avgangselever fra grunnskolen våren 2010 som fortsatte i videregående samme høst.

Les mer
12 des 2012

Joakim Caspersen ved NIFU har en artikkel publisert i tidsskriftet Teaching and Teacher Education, som tar utgangspunkt i overgangen fra lærerutdanning til arbeid i skolen.

Les mer