Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

30 nov 2012

Karakterutviklingen fra første termin til standpunkt er positiv for Ny GIV-elevene med lavest karakter (1) sammenlignet med karakterutviklingen for elever som ikke har deltatt i Ny GIV. Men for intensivelevene med karakteren 3 og høyere etter første termin, har karakterutviklingen vært negativ.

Les mer
26 nov 2012

Svein Kyvik ved NIFU har publisert en artikkel som undersøker endringer i tidsbruk ved norske universiteter i perioden 1982-2008 og sammenligner utviklingen med tilsvarende studier i Storbritannia, USA og Australia.

Les mer
19 nov 2012

Men kandidater med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har generelt et høyere ledighetsnivå enn kandidater uten innvandringsbakgrunn. Forskjellen er tydelig blant mastere i naturvitenskap og teknologi.

Les mer
15 nov 2012

Idunn Seland ved NIFU har skrevet artikkelen som innleder tidsskriftet Prismet sitt temanummer om skolens formålsparagraf, religionsfaget i grunnskolen og læreplaner. Den tar for seg hvordan kristendommen ble integrasjonsideologi i den flerkulturelle skolen på 1990-tallet.

Les mer
15 nov 2012

- Lekve har svært solid kompetanse om forsknings- og utdanningspolitikk, lang erfaring fra politikkutvikling på feltet og et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt innen forskning og utdanning, politikk og næringsliv. Jeg gleder meg til å samarbeide med Lekve om den videre utviklingen av NIFU som den fremste leverandøren av forskning og kunnskapsgrunnlag for kunnskapspolitikken, sier direktør ved NIFU Sveinung Skule.

Les mer
15 nov 2012

De seks studieprogrammene i lederutdanningstilbudet til rektorer i grunnskole og videregående skole er svært forskjellige, men deltakerne er godt fornøyd med alle variantene som tilbys.

Les mer
14 nov 2012

Tre av fire sysselsatte doktorer i 2009 var knyttet til FoU-utførende institusjoner og foretak. Innslaget av utlendinger forventes å øke. I rapporten "Med doktorgrad i arbeidslivet" kartlegges yrkeskarrieren til personer som har avlagt doktorgraden ved norske universiteter og høgskoler. Kartleggingen bygger på registerdata.

Les mer
8 nov 2012

Fagbladet Forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon.

Les mer