13 okt 2017

Per Koch er ny redaktør for Forskningspolitikk

Koch har jobbet med forskning og innovasjon hele sin karriere. Nå vil han gjøre fagbladet mer synlig.

– Politikken på området er preget av vanetenkning, klisjeer og nedarvede fordommer, spør du meg.

Det sier Per Koch, den nye redaktøren av Forskningspolitikk. I forrige uke tok han over for Egil Kallerud, som ledet fagbladet i en mannsalder. Han gleder seg over å ha kommet i gang i sin nye jobb.

– Forskningspolitikk bidrar med fakta og analyse og et kritisk blikk, og har vært med på å klargjøre forutsetningene for politikken, slår Koch fast.

Den nye redaktøren vil gjøre flere endringer, men også bevare mye. Hans overordnede mål er å gjøre fagbladet mer synlig og tilgjengelig. Han vil benytte seg av sosiale medier, video og kanskje podcast. I tillegg er planen å oppdatere nettsiden jevnlig med korte nyhetssaker og debattinnlegg, som et supplement til bladet som kommer ut kvartalsvis.

– Det trykte bladet gir rom for kritikk, grundighet og lange tanker. En mer jevn publisering på nettsidene skal bidra til at bladet blir mer synlig, sier han.

Lang erfaring

Per Koch har jobbet i kunnskapssektoren helt siden han ble uteksaminert fra idéhistorie på Blindern i 1990. Han har erfaring fra Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Han har også vært assisterende direktør for NIFU.

Ifølge den ferske redaktøren er det mange «siloer» i Forsknings- og Innovasjons-Norge som effektiv stopper kunnskapsspredning. Forskningspolitikk skal bidra med formidling på tvers av departementer og institusjoner, forklarer han.

Dessuten vil redaktøren måle pulsen på internasjonal forskningspolitikk og formidle arbeidet til EU og OECD.

– OECD-sekretariatet er veldig i forkant av det som skjer. Norge ligger allerede ganske langt fremme når det gjelder utviklingen av en moderne forsknings- og innovasjonspolitikk, men deres innspill kan være nyttig for debatten sin del, sier Koch.

Forsknings-Norges hodepiner

Koch ramser opp tre problemstillinger som er viktige i dagens Forsknings-Norge. Han mener vi må forkaste det han kaller «antikverte tankemodeller», vi må bort fra troen om at forskning og entreprenørskap er udelt positivt, og vi må få på plass en strategisk forskningspolitikk.

– Jeg tror for mye av debatten er preget av gamle, antikverte tankemodeller.

Han viser blant annet til Produktivitetskommisjonens som han mener tviholder på den lineære modellen for innovasjon og en slags sosial kontrakt som tilsier at dersom du putter penger inn i grunnforskning så kommer det innovasjon ut i andre enden.

– Dette er tøys, og det har vi visst i mer enn 25 år, sier han.

Den andre utfordringen er å skrote den « litt naive dyrkingen av forskning, innovasjon og entreprenørskap som udelt positivt».

– Vi har også ansvar for skyggesidene til forskningen også. Vi må forstå at forskning kan ha uintenderte konsekvenser. Jeg vil til og med si at klimaskiftet er forårsaket av teknologi og forskning.

Han ramser også opp raseforskning på 30-tallet og utviklingen av plaststoffer som har blitt ukritisk brukt i produksjon og som vi nå ser er med på å ødelegge miljøet.

– Det er mange eksempler av at en naiv tro på fremskrittet kan føre gærent av sted.

Stort behov for strategi

Til sist nevner Koch behovet for en strategisk forskningspolitikk.

– Vi må bort fra den passive ideen om at ting går av seg selv. Dette henger jo også sammen med de to første punktene. Man må ta visse strategiske valg. Forskning og innovasjon kan bidra til å løse dagens store samfunnsutfordringer. Da må man ha en strategi for hvordan man skal få det til.

Han understreker at dette blir særlig viktig nå som oljealderen snart er over.

– Det er kanskje bare snakk om 10-20-30 år til. Med dagens teknologiutvikling tror jeg det kommer til å gå ganske fort jeg. All historisk erfaring tilsier at dersom du lener deg tilbake i slike teknologiske overgangsperioder, kan det gå bra til slutt, men det tar veldig mye lengre tid, noe som skaper mye sosial uro og lidelse.

For mer informasjon, kontakt:

Per Koch, redaktør for Forskningspolitikk
per.koch@nifu.no
(+47) 92 68 45 52