12 jun 2020

Podcast for forsknings- og innovasjonspolitikk

Tidligere i år startet fagbladet Forskningspolitikk, som utgis av NIFU med støtte av Forskningsrådet, egen podcast om forsknings- og innovasjonspolitikk. Initiativtakere er Petra Andersen og Per Koch.

Koch sier at målet med podcasten, som har fått navnet Filbuster, er å gi rom for gode samtaler om det som kan bidra til ansvarlig og bærekraftig læring, forskning og innovasjon i samfunnet, med et spesielt fokus på det som skjer i forskningssektoren, næringslivet og offentlig sektor.

Filibuster har blant annet lagt ut podcast-episoder med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, Innovasjon Norges leder Håkon Haugli og administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Filibuster har også snakket med Piret Tõnurist fra OECD om innovasjon i offentlig sektor og Vincent Fleischer i SINTEF om instituttenes kamp med pandemien.

Filibuster har også fulgt opp krasj-digitaliseringen av høyere utdanning, med intervjuer med Berit Kjeldstad fra NTNU, Bjørn Stensaker fra Universitetet i Oslo og Mark Brown fra Dublin City University.

De vil snart legge ut nye intervjuer med Jon Simonsson og Anna Fridén fra den svenske komiteen for teknologisk innovasjon og etikk (Komet) og med professor Morten Huse fra BI.

Per Koch er redaktør av Forskningspolitikk og seniorforsker ved NIFU. Han har deltatt aktivt i norsk forsknings- og innovasjonspolitikk som policy-utvikler og forsker siden begynnelsen av 1990-tallet, blant annet med roller i Kunnskapsdepartementet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og STEP/NIFU STEP, og han har arbeidet opp mot Nordic Innovation, EU, UNESCO og OECD.

Petra Andersen er prosjektleder for innovasjon i Oslo kommune Hun har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med innovasjons- og vekststrategier for selskaper, offentlig sektor og regioner i nordiske og baltiske land, OECD og for EU-kommisjonen. Hun har blant annet arbeidet som seniorrådgiver i Nordic Innovation.

I noen episoder har de med seg andre verter, slike som Espen Solberg fra NIFU og Susanne Koch fra Høgskolen i Østfold.

Episodene er tilgjengelige her.

Du kan også abonnere på Filbuster via Apples Podcast og Spotify

Foto av Petra Andersen og Per Koch ved Martin Skulstad.