17 nov 2021

Policy Brief om søknadsbehandling i forskningsråd

En ny Policy Brief fra R-QUEST oppsummerer mål og dilemmaer i fagfellevurdering, og hvordan dilemmaer kan håndteres.

Når forskningsråd tildeler midler legger de fagfellevurdering til grunn. Systemene og prinsippene for slik fagfellevurdering ble dannet i en tid da 30-50 prosent av søknadene ble innvilget og det var bedre tilgang på fagfeller til å gjøre vurderingene. I dag, i en situasjon med lavere innvilgelsesprosenter og fagfeller som takker nei til å bidra med sin kompetanse, blir søknadsbehandlingen ofte kritisert. Hvordan kan mistillit, vanskeligere tilgang på kompetente fagfeller og lave suksessrater håndteres?

R-QUEST Policy Brief no. 6 (2021) The many dilemmas of grant peer review