29 Mai 2019

Postdoktorstipend ved NIFU – Studier av forskningskvalitet

NIFU har ledig postdoktorstilling innen et empirisk komparativt prosjekt som omhandler begreper, mekanismer og praksis for forskningskvalitet. Stipendet er tilknyttet et bredt og flernasjonalt forskningsmiljø med senterstøtte fra Norges forskningsråd (R-QUEST - Centre for Research Quality and Policy Impact Studies).

Se informasjon her. Søknader sendes gjennom NIFUs jobbportal hos Jobbnorge.no.

 

Søknadsfrist: 15/08/2019
Søknadsvurdering, avgjørelse: 20/09/2019
Oppstart postdoktorstipend: 01/01/2020