7 des 2021

Produksjonen av FoU-statistikk flytter til SSB

Fra 2022 samles all produksjon av FoU-statistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB). NIFUs ansatte som har produsert statistikken flytter med til SSB. Slik opprettholdes kvaliteten på statistikkene.

I mer enn 50 år har NIFU hatt ansvaret for å produsere nasjonal FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, herunder helseforetakene. Fra 2022 tar SSB over oppgaven. Overgangen skjer i form av en virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at både arbeidsoppgavene og personene som har utført dem, flytter til SSB.

– Dette er med på å sikre den høye kvaliteten på statistikkene etter overgangen, sier direktør ved NIFU, Vibeke Opheim.

Bakgrunnen for endringen er at Kunnskapsdepartementet har kommet frem til at offentlige myndighetsoppgaver, som produksjon av nasjonal statistikk, må på anbud eller utføres av et statlig organ for å være i overensstemmelse med EØS-lovningen. Da departementet ikke ønsket å lyse ut produksjon av nasjonal statistikk, ble konklusjonen å statliggjøre oppgaven. SSB utpekte seg som det mest egnede stedet for å produsere FoU-statistikken også for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. SSB har siden 1991 produsert FoU-statistikk for næringslivet.

Produksjon av FoU-statistikkene har vært en kjerneoppgave for forskningsrådene og NIFU siden tidlig på 1960-tallet.

– Vi er stolte over det ansvaret instituttet har hatt, og at statistikkene har høy kvalitet og relevans for brukene. Norsk FoU-statistikk hevder seg i dag internasjonalt, både når det gjelder kvalitet og detaljeringsgrad, forteller Opheim.

Nær kobling mellom statistikkproduksjon, sektorkunnskap og forskning på feltet har styrket både statistikken og forskningen. Dette har gitt verdifulle bidrag til det forskningspolitiske feltet. NIFU vil fortsette å bruke statistikkene og de underliggende registrene i sin forskning. Dette er til gavn for utviklingen av både statistikken og det forskningspolitiske feltet i Norge.

For mer informasjon, kontakt direktør Vibeke Opheim. Les mer her.

Forskning og innovasjon på SSBs nettsider.

For mer informasjon, kontakt:
Vibeke Opheim, administrerende direktør
vibeke.opheim@nifu.no
(+47) 415 53 903