29 apr 2019

Publiseringsindikatoren brukes i andre land – nå også i Kina?

Indikatoren, som er utviklet ved NIFU i samarbeid med fagmiljøene og myndighetene, har hittil blitt implementert i seks andre land. Er Kina neste?

I Norge brukes indikatoren for vitenskapelig publisering i forskningsbudsjettene til universiteter og høgskoler (Kunnskapsdepartementet), i grunnbevilgningene til forskningsinstituttene (Norges forskningsråd) og i fordelingen av øremerkede forskningsmidler til helseforetakene (Helse- og omsorgsdepartementet). Indikatoren er utviklet ved NIFU i samarbeid med fagmiljøene og myndighetene.

Hittil har seks andre land implementert publiseringsindikatoren eller blitt inspirert av den til lignende formål: Belgia, Danmark, Finland, Irland (lokalt ved UCD, det største universitetet), Norge, Polen og Sverige (lokalt ved tretten universiteter). I januar i år utkom et særhefte av tidsskriftet Journal of Data and Information Science med en artikkel om indikatoren fra hvert av de seks landene og en artikkel om indikatoren i Norge av Gunnar Sivertsen ved NIFU.

Journal of Data and Information Science utgis i Beijing av Det kinesiske Vitenskapsakademiet. Der er man i gang med å oversette artiklene til kinesisk slik at myndighetene lettere kan vurdere tiltaket. Foreløpig er de sju artiklene åpent tilgjengelig på engelsk her.

For mer informasjon, kontakt
Gunnar Sivertsen, forsker I, Forskning & innovasjon
gunnar.sivertsen@nifu.no
(+47) 960 94 039