11 des 2018

Rådgivere/seniorrådgivere FoU-statistikk

Vi søker medarbeidere til produksjon av FoU-statistikk, indikatorutvikling, analyse og utredningsarbeid.

NIFU har etter avtale med Norges forskningsråd det nasjonale ansvaret for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystem.

Ansvaret omfatter blant annet utarbeidelse av FoU-statistikk og indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge og internasjonalt, drift og videreutvikling av NIFUs registre for forskerpersonale og avlagte doktorgrader, samt tilrettelegging og analyse av data. I tillegg gjennomfører instituttet en rekke utredninger og evalueringer.

Deltakelse i det nordiske, europeiske og internasjonale statistikksamarbeidet på forsknings- og innovasjonsområdet utgjør en vesentlig del av virksomheten. NIFU er med i utviklingen av nye indikatorer blant annet gjennom deltakelse i større internasjonale prosjekter. Vi samarbeider nært med Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd.

Søk på stillingen her.