12 Mar 2021

Rangeringslister over forskere er problematiske

Rangeringslister over høyt siterte forskere får mye offentlig oppmerksomhet, men en ny studie viser at slike lister har flere problematiske sider.

Et eksempel på slike rangeringslister er Clarivate Analytics’ liste Highly Cited Researchers, som blant annet har vært omtalt i Khrono. Dag W. Aksnes (NIFU) og Kaare Aagaard (Århus universitet) har gjennomført en studie av utvalgte forskere som er rangert blant verdens mest siterte på denne listen.

Undersøkelsen viser at slike lister og fortolkningen av dem har flere problematiske sider. For det første er det publikasjoner som siteres, ikke enkeltforskere. Siteringstall for enkeltforskere må derfor beregnes indirekte. Høyt siterte artikler har gjennomgående veldig mange forfattere, noen av dem flere hundre. Bidragsytere på slike artikler blir kreditert alle siteringene, mens de individuelle bidragene til publikasjonene er sterkt begrenset. Studien viser at rangeringslisten ville sett helt annerledes ut om det hadde blitt justert for hvor mange forfattere som har bidratt til publikasjonene.

For det andre tolkes slike lister inn i et tradisjonelt vitenskapshistorisk syn med fokus på de individuelle geniers betydning for vitenskapelige oppdagelser. Det argumenteres for at listen bidrar til å opprettholde en anakronistisk forståelse av hvordan vitenskapelig fremskritt skjer:

“These lists contribute to creating a misconception of science and the scientific process by focusing on individuals and individual achievements, when in fact a very large number of other scientists have also contributed to their research” (Aksnes & Aaagaard 2021).

Artikkelen kan leses her: Lone geniuses or one among many? An explorative study of contemporary highly cited researchers.

For mer informasjon, kontakt:
Dag W. Aksnes, forsker 1, Statistikk og indikatorer
dag.w.aksnes@nifu.no
(+47) 994 74 338