12 Mar 2020

Redusert kapasitet ved NIFU

I minst to uker fra nå vil NIFU-ansatte benytte seg av hjemmekontor. Det kan innebære noe redusert kapasitet.

Som tiltak for å redusere potensiell spredning av coronaviruset, vil ansatte på NIFU arbeide hjemmefra i to uker. Vi er fortsatt tilgjengelig på epost og telefon, men det kan føre med seg noe redusert kapasitet.