9 feb 2018

Resultatbasert finansiering av europeiske universiteter

I et innlegg på LSE Impact Blog undersøker Gunnar Sivertsen bakgrunnen for at europeiske land finansierer universitetene sine på ulike måter. Han tar utgangspunkt i det britiske systemet Research Excellence Framework (REF).

I 1986 var Storbritannia først ute med å innføre resultatbasert finansiering av universitetenes forskning. De fleste land har nå innført samme prinsipp, men ingen har valgt den britiske løsningen. Et flertall av landene, inkludert de nordiske, har valgt resultatindikatorer framfor panelevaluering og fagfellevurdering. I Norge brukes sistnevnte metode i stedet i tilknytning til Forskningsrådets fagevalueringer, som ikke påvirker universitetenes finansiering. Sverige vurderte å innføre en britisk løsning for et par år siden, men falt tilbake på sine resultatindikatorer.

Hele innlegget «Why has no other European country adopted the Research Excellence Framework?» kan leses her på LSE Impact Blog til London School of Economics and Political Science.

Innlegget er basert på Sivertsens fagartikkel «Unique, but still best practice? The Research Excellence Framework (REF) from an international perspective» publisert i Palgrave Communications. Artikkelen kan leses her.

For mer informasjon, kontakt
Gunnar Sivertsen, forsker 1, Forskning og innovasjon
(+47) 960 94 039
gunnar.sivertsen@nifu.no