30 jan 2013

Sammenlikning av produktivitet på tvers av fagområder

NIFU-forskerne Fredrik Niclas Piro, Dag W. Aksnes og Kristoffer Rørstad har fått publisert en artikkel i Journal of the American Society for Information Science and Technology hvor forskningsproduktivitet sammenliknes på tvers av fagområder. Innenfor hvert fagområde er det også studert variasjoner med hensyn til vitenskapelig stilling, alder og kjønn.

Studiens hovedfunn er at forskere fra medisin, naturvitenskap og teknologi er mest produktive når man ser på antall publikasjoner, mens det er forskere fra humaniora og samfunnsfag som er mest produktive når publikasjonene vektes for antall forfattere og publikasjonstype.

De sterke forskjellene mellom fagområdene reiser spørsmål om hvorvidt det er mulig å sammenligne produktivitet på tvers av fagområder.

Artikkelen «A macro analysis of productivity differences across fields: Challenges in the measurement of scientific publishing» er publisert i Journal of the American Society for Information Science and Technology her.

For mer informasjon, kontakt
Fredrik Piro, forsker 2, studier av forskning og innovasjon
fredrik.piro@nifu.no
22 59 51 57