14 Mai 2019

Seminar 12. september: Forskning og teknologi for fedrelandet

Hvilken rolle har behov for nasjonal prestisje og stolthet spilt for myndighetenes engasjement i forskning og utvikling? Dr. philos i forskningspolitisk historie Tore Li drøfter dette i sin nye bok, som lanseres og kommenteres på seminaret.

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 12. september 2019, kl. 14:00-16:00

Behov for nasjonal prestisje og stolthet har ofte spilt en avgjørende rolle for myndighetenes engasjement i forskning og teknologisk utvikling. Dette gjelder ikke bare iøynefallende områder som romvirksomhet og atomenergi, men også andre forsknings- og teknologifelt.

Hva er årsakene til dette? Hvilke omstendigheter har i særlig grad har bidratt til at styresmaktene har tydd til forskning og teknologi for å markere nasjonal prestisje? Hvordan er ulike forsknings- og teknologiområder blitt brukt som prestisjeverktøy?

Tore Li, Dr. philos i forskningspolitisk historie, presenterer boken Forskning og teknologi for fedrelandet: Nasjonal prestisje som drivkraft for myndighetenes engasjement i forskning og utvikling. Boken kommenteres av Per Koch, redaktør for bladet Forskningspolitikk, og Eivind Thomassen, doktorgradsstipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO) og deltager i prosjektet om Statoils historie

Det åpnes opp for spørsmål og kommentarer fra salen. Det blir også anledning til å kjøpe boken.

Seminaret åpnes av NIFUs direktør Sveinung Skule. Ordstyrer for seminaret er Kristian Ilner.

Arrangør: NIFU i samarbeid med Tore Li og Kolofon Forlag

Meld deg på! (Påmeldingsfrist tirsdag 10. september kl. 12.00.)

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86