6 sep 2022

Seniorer og entreprenørskap: Seniorer kan være entreprenører eller støtte yngre entreprenører, men de trenger et nettverk

Det å få seniorer til å hjelpe yngre start-up-firmaer har et stort potensial. For å sikre suksess trenger vi imidlertid gode systemer for å knytte de rette personene sammen. Seniorer som skal fungere som mentor, trenger klart definerte oppgaver og gode rollebeskrivelser.

NIFU har deltatt i et EU-finansiert prosjekt om seniorer og entreprenørskap, «Smart senior entrepreneurship». Dette prosjektet var basert på et konsept om digital støtte til nettverksbygging utviklet av blant annet 50til100 AS. Prosjektet ble opprettet som et «proof of concept»-prosjekt for å utvikle en digital løsning og teste den på seniorer og oppstartsbedrifter i Norge, Danmark, Nederland og Romania.

NIFUs bidrag var utvikling av en oversikt over tidligere forskning på seniorer som entreprenører, seniorer som veiledere for yngre entreprenører og rollen av personlig nettverk for entreprenører. Rapporten inkluderer også en oppsummering av aktiviteter og funn fra prosjektet.

Tidligere forskning tyder på at seniorer har mye relevant erfaring og kan godt fungere som veiledere til yngre start-ups. Selv om det er stor interesse blant seniorer for å starte egen bedrift, så er det ikke så mange som faktisk etablerer bedrifter. Litteraturen og workshops i prosjektet viser at seniorer trenger mer informasjon om hvordan de kan involvere seg, og de ulike roller som entreprenør og veileder bør kanskje redefineres, eller nyanseres med tanke på seniorer.

Prosjektpartnere fra Norge var NIFU, 50til100 AS og Senter for seniorpolitikk.

NIFU-rapport 2022:10

For nærmere informasjon, kontakt
Dorothy Sutherland Olsen, forsker II, Studier av forskning og innovasjon
dorothy.olsen@nifu.no
(+47) 941 32 539