23 Mai 2016

Sentre for studier av forskningskvalitet og effekter

Norges forskningsråd har innvilget støtte til to sentre som skal forske på forskningskvalitet og effekter av forskning. Sentrene vil få en støtte på inntil 12 millioner kroner årlig i åtte år.

Med oppstart i mai 2016 er det gitt bevilgning til to forskningssentre, med en funksjonstid på inntil åtte år. Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-Quest), der NIFU er vertsinstitusjon, skal undersøke hva som kjennetegner og fremmer forskning av høy kvalitet og hvordan slik forskning igjen påvirker samfunnet. Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS) med Universitetet i Oslo, TIK-senteret som vertsinstitusjon, skal undersøke hvordan forskning skaper effekter i samfunnet, spesielt innenfor områdene helse, politikkutforming, økonomi og innovasjon Senterlederne mener begge at denne satsingen er noe helt nytt innenfor studier av forskning og forskningspolitikk.

– Med denne forskningen vil vi kunne få økt forståelse av prosessene som gir kvalitet i forskningen, og også hvordan flere typer effekter kan måles, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Les hele saken her.

For mer informasjon, kontakt
Liv Langfeldt, forsker I, forskning og innovasjon
liv.langfeldt@nifu.no