20 Mai 2020

SFF løfter norsk forskning

NIFUs to underlagsrapporter til evalueringen av ordningen Senter for fremragende forskning (SFF) viser at ordningen har bidratt til å øke norsk forsknings deltakelse og synlighet på den internasjonale forskningsfronten.

Ordningen har også bidratt til utviklingen av nye forskningsområder, økt vitenskapelig samarbeid og tverrfaglighet. Imidlertid er det store variasjoner mellom sentrene. I hver SFF-generasjon er det 2-3 sentre som står for en stor andel av publiseringer, siteringer og ERC-tildelinger, mens noen sentre i større grad kjennetegnes av et stort samfunnsengasjement.

Det er også stor variasjon i hvordan vertsinstitusjonene håndterer SFF-ene. En sentral utfordring er andelen midlertidige vitenskapelige ansatte tilknyttet sentrene og håndteringen av disse etter at SFF-finansiering opphører.

Hovedrapporten til det internasjonale evalueringspanelet finnes her:

NIFU-rapport 2019:28: Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system

NIFU-rapport 2019:31: Bibliometric analysis and career mapping of the SFF scheme

For mer informasjon, kontakt:
Siri Brorstad Borlaug, forsker II, Forskning og innovasjon
siri.borlaug@nifu.no
(+47) 99 30 50 03

Gunnar Sivertsen, forsker I, Forskning og innovasjon
gunnar.sivertsen@nifu.no
(+47) 96 09 40 39