26 jun 2019

SFF-ordningen skal evalueres

NIFU skal bidra til evalueringen av ordningen Sentre for fremragende forskning (SFF) – Forskningsrådets fremste virkemiddel for å støtte opp om ledende forskningsmiljøer.

Siden oppstarten i 2002 er man nå inne i fjerde generasjon av SFF. 44 sentre har blitt etablert og tilnærmet 4300 forskere, PhD- og postdoktor-stipendiater er/har vært tilknyttet disse.

Formålet med evalueringen er å undersøke hvilken effekt ordningen har hatt på:

  • vitenskapelig kvalitet
  • yngre forskere
  • nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
  • verts-institusjonene
  • forskningssystemet

Evalueringen utføres av en internasjonalt vitenskapelig komite, mens NIFU skal frembringe underlagsmateriale til evalueringen. Denne jobben er todelt: den ene delen innebærer en bibliometrisk analyse samt en karrierekartlegging, den andre er en analyse av SFF-enes effekt på forskningen og forskningssystemet.

Prosjektene ledes av Gunnar Sivertsen (bibliometri og karrierekartlegging) og Siri Brorstad Borlaug (effekten av SFF).

For mer informasjon, kontakt
Siri Brorstad Borlaug, seniorforsker, Studier av forskning og innovasjon
siri.borlaug@nifu.no
(+47) 99 30 50 03