30 jun 2020

Siste nummer av skriftet TEAM tilgjengelig

Utgaven omhandler temaer som markedsføring i høyere utdanning, universiteters autonomi og fusjoner.

Tidligere i år ble det kjent at Tertiary Education and Management (TEAM), et fagtidsskrift for høyere utdanning, skifter redaktører. Tidsskriftet har blitt tatt videre av Nicoline Frølich, forskningsleder hos NIFU, og Kurt De Wit, leder for Data Management Unit ved Det katolske universitetet i Leuven.

Tidsskriftet har som mål å «create a better linkage of research, policy and practice in teaching and learning as well as in higher education management, governance and organisation».

Nå er nyeste nummer ute, og kan leses her. Nummeret omhandler markedsføring i høyere utdanning, universiteters autonomi, mangfold, akkreditering, fransk høyere utdanning, gjennomføring og finansiering, samt fusjoner.

For mer informasjon, kontakt
Nicoline Frølich, forskningsleder, Høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
960 94 037/906 70 039