8 jun 2018

Skal studere kommunikasjon innen energiforskning

Forskningsrådet har tildelt 7,6 millioner kroner til tre prosjekter som skal studere dialogen mellom forskning og samfunn. NIFUs prosjekt ENERGISAM er ett av prosjektene som har mottatt finansiering.

Forskningskommunikasjon er en viktig del av forskningsoppdraget, som det har blitt forsket lite på. NIFU skal nå studere forskningskommunikasjon innen samfunnsvitenskapelig energiforsking.

ENEGISAM skal bidra med en fornyet forståelse av forskerrollen, som er lite studert innenfor konteksten av forskningskommunikasjon. Prosjektet skal gi innsikt i nye måter å organisere forsknings- og kommunikasjonsaktiviteten, i tillegg til å undersøke hvordan kommunikasjonsaktivitetene bidrar til at forskningen blir tatt i bruk utenfor akademia.

– Energiforskning er spesielt interessant i et kommunikasjonsperspektiv, siden fagfeltet er preget av kompleksitet og usikkerhet, sier Silje Maria Tellmann som leder prosjektet. Samtidig danner forskningen et viktig kunnskapsgrunnlag for beslutninger i politikk og næringsliv, og kan bidra til å løse samfunnets klimautfordringer.

I de senere år har man begynt å se på forskningskommunikasjon som en mer dialogdrevet prosess, i stedet for en formidlingsaktivitet som går én vei. Eksperimentering i hvordan kommunisere forskning er utløst blant annet av tilgangen på Web 2.0-plattformer. Likevel foregår fortsatt mye av kommunikasjonen i det direkte samspillet mellom forskere og brukere.

Forskningsrådets bevilgning skal bidra til grunnlag for læring, erfaringsdeling og å identifisere nye muligheter for forskningskommunikasjon. NIFU ser frem til å bidra på dette forskningsfeltet de neste årene.

NIFUs prosjektgruppe består av Silje Maria Tellmann (prosjektleder), Inge Ramberg, Lars Lyby og Linn Meidell Dybdahl.

Se også:

For mer informasjon, kontakt
Silje Maria Tellmann, forsker 2, høyere utdanning
silje.tellmann@nifu.no
(+47) 412 14 556