7 jul 2021

Skole-Norge 2021: Koronapandemien svekker skolens arbeid med fagfornyelse, svarer skoleledere

Halvparten av skolelederne svarer i en ny undersøkelse at koronapandemien i svært stor grad svekker skolens arbeid med fagfornyelsen, og kun én av tre opplever å ha tilstrekkelig med tid til arbeidet.

 

NIFU har gjennomført en undersøkelse blant Norges skoleeiere og skoleledere våren 2021. Flere av studiens funn:

  • 60 prosent av kommunene oppgir å ikke ha planer for tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial, mens mindre enn halvparten av skolelederne oppgir å ha gode rutiner for å identifisere slike elever.
  • Rundt halvparten av skolelederne i grunnskolen oppgir at de har tilgang på lærere for tospråklig opplæring. Dette gjelder kun én av fem skoleledere i videregående
  • Halvparten av skolelederne i grunnskolen, og to av tre skoleledere i videregående, vurderer lærernes kompetanse som tilstrekkelig og riktig til å forebygge utagerende og truende oppførsel mellom elevene.
  • På skoler hvor det går elever uten grunnskolepoeng har rundt én av tre skoleledere i grunnskolen, og halvparten av skoleledere i videregående, opplevd en økning i antallet elever som får/fikk null grunnskolepoeng de siste fem årene.

Elever med null grunnskolepoeng er også tema for et eget arbeidsnotat hvor NIFU gjør tilleggsanalyser for å utforske hypoteser knyttet den observerte økningen i elever med null grunnskolepoeng, hvilken rolle høyt fravær og utfordringer med psykisk helse kan spille, samt hvordan elever som står i fare for å få, eller som har fått, null grunnskolepoeng følges opp i grunnskolen og videregående opplæring.

NIFU har en rammeavtale for 2021-2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer

NIFU-rapport 2021-11
NIFU Arbeidsnotat 2021-7

For mer informasjon, kontakt:
Ann Cecilie Bergene, prosjektleder
ann.cecilie.bergene@nifu.no
(+47) 932 62 535