2 jun 2020

Skole-Norge: Mer arbeid for lærere og skolens ledelse under koronautbruddet

Flertallet av lærere oppgir i en ny undersøkelse at de har klart å hjelpe elevene med ting de lurer på i skolearbeidet. Samtidig har lærere og skoleledere opplevd en større arbeidsbelastning sammenlignet med normalsituasjonen.

NIFU har en rammeavtale for 2017-2020 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Denne undersøkelsen er en ekstra spørring gjennomført i forbindelse med koronautbruddet.

Flere av studiens funn:

  • Flertallet av skolelederne og lærerne oppgav at de hadde ingen eller liten erfaring med å organisere undervisning for elever som ikke kunne være på skolen før 12. mars.
  • Omtrent 6 av 10 skoleledere, sett under ett, oppgir at det skaper ressursutfordringer når undervisningen skal drives både på skolen og hjemme.
  • Flertallet av skolelederne og -eierne oppgir at de laget en plan for å gjennomføre undervisningen etter at skolene stengte fysisk 12. mars.
  • 97 prosent oppgir at de har eller delvis har den nødvendige digitale infrastrukturen (datamaskiner, nettverk, programmer og læringsressurser) for å kunne gi digital undervisning. Samtidig utgjør de tre prosentene som sier nei, potensielt flere tusen elever.
  • Ni av ti lærere oppgir at de har fått litt bedre eller mye bedre digital kompetanse siden 12. mars. De høyeste andelene finner man i barneskolen og ved de yrkesfaglige skolene.
  • Et klart flertall av skolene har hatt retningslinjer for å kartlegge hvilke av elevene som skal betegnes som sårbare. For flertallet av grunnskoler har disse retningslinjene blitt utarbeidet av skoleeier.
  • Totalt oppgir 95 prosent av skolelederne at de føler at de har oversikt over hvor mange sårbare elever det er i klassene.

I spørringen deltok 631 grunnskoler, 95 videregående skoler, 9 fylkeskommuner, 99 kommuner, 868 lærere i grunnskolen og 1440 lærere i videregående

NIFU-rapport 2020:13

For mer informasjon, kontakt:
Roger André Federici, forskningsleder, studier av grunnopplæring
roger.andre.federici@nifu.no
(+47) 959 36 231