4 feb 2021

Skole-Norge: Skoler forberedt på en ny nedstenging

Norske skoler har laget en plan for hvordan de skal gjennomføre undervisningen dersom skolen igjen blir fysisk stengt.

Flere enn syv av ti skoler mener at elevenes datamaskiner er av god nok kvalitet til at de kan delta i ulike former for digital undervisning. Alle fylker, og nesten alle kommuner, svarer at lærerne har datamaskiner eid av dem, og som lærerne kan bruke til arbeid hjemmefra. 

Det viser en ny NIFU-rapport. NIFU gjennomfører to årlige spørringer i skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørsmålene stilles til skoleledere og skoleeiere i både kommune og fylkeskommunene. Spørringene gir nødvendig informasjon som kan brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsningsområder.

Rapporten viser også at spesialpedagoger utfører mesteparten av spesialundervisningen. Det er lite bruk av spesialpedagoger som ikke er ansatt på skolen. Halvparten av skolelederne i grunnskolen og i videregående opplæring oppgir at assistenter i liten eller svært liten grad brukes i undervisningen. Både i grunnskolen og i videregående opplæring brukes assistenter i stor grad til praktiske gjøremål og sosial tilrettelegging.  

Ni av ti av barneskolene gir intensivopplæring på 1.-4.trinnIntensivopplæring gis på alle de fire laveste trinnene, med en høyest andel på 2. trinn og lavest på 4. trinn. Det gis mest intensivopplæring i lesing 

NIFU-rapport 2021:2

For mer informasjon, kontakt:
Roger André Federici, administrativt ansvarlig, Studier av grunnopplæring
roger.andre.federici@nifu.no
(+47) 959 36 231

Karl Solbu Vika, ansvarlig for prosjektgjennomføring, Studier av grunnopplæring
karl.solbue.vika@nifu.no
(+47) 906 30 474