31 okt 2017

Skolelærere godt fornøyde med videreutdanningen – men delingskulturen er liten

I en fersk rapport forteller skolelærere at de har stort utbytte av videreutdanningen.

– Hovedfunnet er at lærerne fortsatt er veldig fornøyde med tilbudet, sier Cay Gjerustad, som står bak rapporten sammen med Robin Ulriksen.

Nesten ni av ti lærere forteller at hovedinntrykket av kvaliteten på studiet er svært god eller god. Videre vurderer syv av ti lærere det fagdidaktiske, og åtte av ti deltakere det faglige innholdet i kurset, som svært godt eller godt.

Økt tilfredshet med matematikk

Matematikktilbudet har tidligere scoret lavere enn de andre fagene. Det siste året har imidlertid tilfredsheten i matematikk økt, samtidig som de andre fagene har sunket litt.

– Nå ligger tilfredsheten med matematikktilbudet omtrent på nivå med de andre, sier Gjerustad.

Rundt seks av ti lærere enig i at videreutdanningen har gjort dem mer engasjert i arbeidet, forbedret måten de underviser på, gitt elevene større faglig utbytte og gitt ideer til å jobbe mer praktisk med elevene.

– Videreutdanning for skolelærere er en kjempeviktig satsing som har skutt i været de siste fire årene.  I 2014 var det om lag 1700 lærere som videreutdannet seg, i dag er det rundt 5000. Satsingen er også i tråd med det lærerne selv lenge har ønsket seg.

Liten kunnskapsdeling

En av tre lærere forteller at de har samarbeidet med kolleger for å realisere noe av det de har lært i videreutdanningen, mens omtrent like mange forteller at de ikke har gjort dette

Andelen lærere som forteller om en positiv kultur for kunnskapsdeling ved skolen er omtrent like stor som andelen som forteller at de ikke har kultur for dette. Disse svarene har i stor grad vært uforandret i flere år.

Det tyder på at det er store forskjeller i kultur for deling ved ulike skoler, og at det i liten grad skjer en utvikling på dette området, står det i rapporten.

Dette er et problem. Utdanningsdirektoratet jobber for at delingskulturen skal blir bedre på skolene, men den er foreløpig nokså lav, sier Gjerustad.

Her kan du lese rapporten.

For mer informasjon, kontakt
Cay Gjerustad, forsker II, Grunnopplæring
cay@nifu.no
+47 936 38 313