7 jan 2019

Skolen vår! – ny bok om læring og tilhørighet

Flere NIFU-forskere har bidratt til en ny utgivelse som gir ny kunnskap om skolenes arbeid med å skape tilhørighet for ulike elevgrupper.

I år utgis boken Skolen vår! på Gyldendal. Alle bidragene i boka springer ut fra ulike forskningsmiljøer som ofte omtales samlet som «instituttsektoren». De er med på å vise fram instituttsektoren i Norge sin unike posisjon som kunnskapsgrunnlag for utviklingen av skolen.

Boka presenterer nyere forskning på hvordan skoler arbeider og samarbeider med eksterne systemer for å gi ulike elevgrupper opplevelse av tilhørighet. Forskningen tar utgangspunkt i elever som har behov for særskilt tilrettelegging innenfor ulike områder som

  • ekstra flinke elever
  • lærernes utfordringer med å mestre et mangfoldig klasserom
  • skolers arbeid med å kartlegge elevenes læringsmiljø
  • hvordan skoler kan skape tilhørighet for elever med flerkulturell bakgrunn
  • mobbing og læringsmiljø

Skolen vår! er redigert av Christian Wendelberg og Joakim Caspersen.

NIFU-forskerne Tone Cecilie Carlsten og Per Olaf Aamodt og tidligere NIFU-forsker Joakim Caspersen har skrevet kapittelet «Hvorfor er det vanskelig for ungdomsskolelærere å engasjere elevene sine?».

Forfatterne spør hva det skyldes at norske lærere i mindre grad enn lærere i andre land opplever at de klarer å skape engasjement hos elevene, og også at de i mindre grad opplever at de mestrer undervisningen.

NIFU-forsker Cathrine Tømte og tidligere NIFU-forsker Jørgen Sjaastad har skrevet kapittelet «Det norske klasserom – på nett!». Her diskuteres utfordringer og mestringsopplevelser med nye måter å tenke klasserommet på gjennom IKT og virtuelle klasserom. Gjennom en analyse av et tilbud til elever med såkalt «akselerert matematikkundervisning» viser forskerne likheter og ulikheter i løsninger for å skape et tilpasset læringsmiljø i et nettbasert klasserom.

Med Skolen vår! ønsker forfatterne å bidra til økt kunnskap om skolenes arbeid med å skape tilhørighet for ulike elevgrupper, og dermed bidra til en forskningsinformert debatt om skolers mangfoldige arbeid med tilhørighet.

Boken kan bestilles her

For mer informasjon, kontakt
Cathrine Tømte, forsker I, Studier av høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94