27 nov 2020

Små landsforskjeller, større fagforskjeller

Flere studier har undersøkt hvordan forskere evalueres i ansettelsesprosesser, men det finnes få sammenlikninger på tvers av land. En ny artikkel sammenlikner derimot rekrutteringsprosesser i fem forskjellige land.

Ingvild Reymert (NIFU), Jens Jungblut (UiO) og Siri B. Borlaug (NIFU) har publisert en ny artikkel i tidsskriftet Higher Education om evalueringskulturer i forskjellige land.

Basert på data fra Danmark, Sverige, Norge, Nederland og Storbritannia innen fagområdene fysikk og økonomi, viser artikkelen at kandidater i rekrutteringsprosesser blir evaluert relativt likt, til tross for ulike nasjonale kontekster. Derimot finnes det større forskjeller mellom fag. Som Reymert har vist i en tidligere publikasjon, har økonomer et større fokus på tellekanter, mens fysikere i større grad vektlegger flere kriterier som kandidatenes forskningsprofil, egnethet, språkkunnskaper og erfaringer fra forskningssøknader. Fagforskjellene er relativt stabile over landegrensene.

Artikkelen viser samtidig at forskernes undervisningserfaring er langt mindre viktig enn deres forskningsbidrag. Dette er interessant all den tid både myndighetene, institusjonene og forskerne etterlyser et ønske om at undervisningsbidrag skal telle mer i ansettelser og opprykkprosesser. Til tross for at mange ønsker dette, bekrefter denne studien igjen at undervisningserfaring har lite å si når forskerne søker etter jobb.

Artikkelen kan leses her: Are evaluative cultures national or global? A cross-national study on evaluative cultures in academic recruitment processes in Europe.

For mer informasjon, kontakt:
Ingvild Reymert, forsker 3, Høyere utdanning
ingvild.reymert@nifu.no
(+47) 97 59 58 45