12 apr 2019

Små regionale forskjeller i kompetansebehov

Tekniske fag/ingeniørfag er det viktigste fagfeltet for norske virksomheter, uavhengig av region.

Data om regionale forskjeller fra NIFUs arbeidsgiverundersøkelse viser små regionale forskjeller i hvilket fagfelt norske virksomheter ønsker å rekruttere fra. Unntaket fra dette er økonomisk administrative fag som har et vesentlig større nedslagsfelt i Oslo og Akershus enn i de andre regionene. Innenfor næringene helse- og sosialtjenester og lærerutdanning og utdanninger i pedagogikk varierer rekrutteringsbehovet mellom regionene kun på masternivå, og ikke på bachelornivå.

NIFU Innsikt 2019:11

For mer informasjon, kontakt:
Siv-Elisabeth Skjelbred, forsker 2, høyere utdanning
siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no
(+47) 92 05 33 04