20 jun 2013

Spørreundersøkelse om utdanning og forskning

Kunnskapsdepartementet finansierer et strategisk forskningsprosjekt om kvalitet i høyere utdanning og samspill mellom UH-sektoren og samfunnet. En viktig del av datagrunnlaget er en spørreundersøkelse. Siste oppfordring til å delta sendes ut per post i disse dager. Hvis du har fått invitasjon i posten til å delta i undersøkelsen, kan du klikke her for å svare.

NIFU leder prosjektet, som er et samarbeid med forskere fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, Pedagogisk forskningsinstitutt og TIK-senteret, Universitetet i Oslo.

Våren 2013 skal NIFU gjennomføre en spørreundersøkelse som sendes ut til fast faglig personale ved universiteter, vitenskapelig høyskoler og statlig høyskoler. Formålet er å få faglig ansattes erfaringer og vurderinger knyttet til undervisning, forskning og utadrettet virksomhet/formidling.

Respondentene oppfordres til å besvare undersøkelsen elektronisk.

Hvis du har spørsmål om utfylling eller om selve undersøkelsen, kan du kontakte prosjektgruppen ved å sende e-post til kdsurvey@nifu.no, eller ved å ringe Nicoline Frølich (22 59 51 38) eller Erica Waagene (22 59 51 58).