19 nov 2020

Språkløype-strategi virker i tråd med intensjonene

- Det er en høyere prioritering av arbeid med språk, lesing og skriving, bedre koordinering av arbeidet, og økt bevissthet og kompetanse blant ansatte i utdanningssektoren, sier NIFU-forsker.

Språkløyper er en nasjonal strategi som ble igangsatt av Kunnskapsdepartementet og gjennomført i perioden 2016-2019. Målet har vært å styrke språk-, lese- og skriveferdigheter hos alle barn og elever gjennom skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling blant lærere og barnehageansatte.

Strategien har blitt evaluert av NIFU på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

– En hovedkonklusjon er at tiltakene ser ut til å virke i tråd med intensjonen, spesielt med hensyn til høyere prioritering av arbeid med språk, lesing og skriving, bedre koordinering av arbeidet, og økt bevissthet og kompetanse blant ansatte i utdanningssektoren, forteller forsker ved NIFU Ann Cecilie Bergene.

Evalueringen viser også tegn til at ansatte i barnehagen og skolen har endret praksis.

En annen konklusjon er imidlertid at mengden prosjekter og tiltak som pågår samtidig eller overlapper kan hindre tiltak som Språkløyper fra å skape ønskede resultater lokalt.

Flere strategier og satsinger samtidig og/eller etter hverandre skaper et høyt aktivitetsnivå både på kommunenivå og for den enkelte ansatte og kan svekke den nødvendige motivasjonen til å gjennomføre endringene.

NIFU-rapport 2020:22

For mer informasjon kontakt:
Ann Cecilie Bergene, forsker 2, Grunnopplæring
ann.cecilie.bergene@nifu.no
(+47) 93 26 25 35