14 feb 2020

Stadig sterkere FoU-vekst i UoH-sektoren

Universitets- og høgskolesektoren har de siste to tiårene opprettholdt høyere vekst i forskning og utvikling og publisering enn sammenlignbare land.

NIFU har dykket ned i universitets- og høgskolesektorens statistikk over forskning og utviklingsarbeid (FoU). I en ny rapport presenteres lange tidsserier over hvor og hva det forskes på, hvem som finansierer FoU-aktiviteten og personalet bak.

Universitets- og høgskolesektorens FoU-utgifter utgjør i dag over en tredjedel av samlet norsk FoU, og blir stadig mer anvendt tross minkende næringslivsfinansiering.

De siste 20 års FoU-aktivitet i norsk universitets- og høgskolesektor forteller en historie om sterk vekst. I 2018 brukte sektoren 25 milliarder på FoU. Målt i faste priser er dette 2,4 ganger høyere enn i 1997. Ser vi på realvekst, var den særlig sterk fra 2015 til 2017 (19 prosent), men det har også vært år med realnedgang (2011).

Nesten dobbelt så mange personer arbeidet med FoU i 2017 (27 000 personer) som i 1997. NIFU-rapporten trekker blant annet frem at det har vært stor vekst i FoU ved statlige høgskoler, og at de siste årenes mange sammenslåinger har endret sektorens struktur med færre læresteder og flere universiteter.

Les intervju med Kaja Wendt i ForskerForum: – Norge har hatt klart høyest vekst i forskning.

Rapport: FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren 1997–2017

For mer informasjon, kontakt:
Kaja Wendt, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
996 31 554

Michael S. Mark, forskningsleder, Studier av statistikk og indikatorer
michael.mark@nifu.no
466 41 554