25 nov 2022

Statlig forvaltning med økende egen FoU?

I NIFU Innsikt 2022:11 undersøker vi hvorvidt statlige forvaltningsorganer driver eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). NIFU undersøker omfanget av, og drøfter grunner til, at statlig forvaltning utfører FoU internt.

Statlig forvaltning har lange tradisjoner for å bruke forskningsresultater som kunnskapsgrunnlag for forvaltning og politikkutvikling. Det vanlige har vært at offentlige aktører «bestiller» forskning fra forskningsinstitutter og andre kunnskapsmiljøer gjennom åpne konkurranser. NIFUs undersøkelse indikerer imidlertid at volumet i forvaltningens interne forskning, analyse- og utredningsarbeid økte fra 2012 til 2021. Vi spør om dette påvirker forskningsinstituttenes virksomhet. NIFU Innsikt diskuterer også om OECDs definisjon av FoU gjenspeiler forskning og ikke minst utviklingsarbeid i praksis.

«FoU i statlige forvaltningsorganer»
NIFU Innsikt 2022:11

For mer informasjon, kontakt:
Vera Schwach, forsker 1
vera.schwach@nifu.no
(+47) 908 09 805