25 feb 2013

Frokostseminar tirsdag 5. mars kl. 08.15-10.00: Utdanner vi for mange doktorander for andre land?

2012 var et rekordår for avlagte doktorgrader i Norge, og andelen personer med ikke-norsk statsborgerskap øker for hvert år. Hva skjer med doktorene etter gjennomført forskerutdanning og avlagt grad?

I fjor var det 200 flere doktorander enn i 2008 med ikke-norsk statsborgerskap. Men blir de i Norge og gjør en innsats i norsk samfunns- og næringsliv? Hovedbildet er at opp til halvparten av utlendingene forlater Norge relativt raskt etter å ha avsluttet sin forskerutdanning.

Forsker Terje Bruen Olsen ved NIFU vil presentere aktuelle tall og trender. Dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, vil kommentere hvordan akademia arbeider med og påvirkes av utviklingen. Tord Lien (FrP), 2. nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, vil kommentere de politiske implikasjonene.

Det vil bli servert frokost fra klokken 08.15, og mot slutten vil det åpnes for spørsmål.

Frokostseminaret avholdes i NIFUs lokaler i Wergelandsveien 7, 0167 Oslo.

Velkommen!

Meld deg på her

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86