26 feb 2018

Ledige forskerstillinger hos NIFU

NIFU søker samfunnsforskere og forsker med kunnskap om kompetansepolitikk, etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

NIFU søker forskere til fagmiljø som kombinerer sterk relevansorientering med solid vitenskapelig kvalitet. Vi jobber tverrfaglig og teambasert, i nært samarbeid med et stort nettverk av forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Stillingene er knyttet til fagområdet grunnopplæring og vi søker etter forskere med kompetanse innenfor barnehage og grunnopplæring generelt, og videregående opplæring spesielt.

Se hele utlysningen Jobbnorge

NIFU har økende aktivitet innenfor kompetansepolitiske studier. Med bakgrunn i digitalisering og andre omstillingsbehov i arbeidslivet, kompetanseknapphet, aldrende arbeidsstyrke, innvandring og kompetanserelatert utenforskap forventer vi økende behov for kunnskap på det kompetansepolitiske området. Vi søker en forsker som kan være drivkraft i NIFUs arbeid på feltet, og bidra til å knytte sammen NIFUs forskning på tvers av ulike forskningsområder.

Se hele utlysningen på Jobbnorge