11 feb 2019

Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med strukturreformen

Basert på følgeevalueringen av NTNU-fusjonen løfter NIFU frem noen sentrale utfordringer for å nå målene med strukturreformen på nasjonalt nivå.

Strukturreformen, som ble varslet i Stortingsmelding 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet», har endret det norske høyere utdanningslandskapet. 33 statlige universiteter og høgskoler har blitt til 21.

Nye NTNU er nå Norges største universitet. Basert på følgeevalueringen av NTNU-fusjonen i perioden 2016-2018 løfter NIFU frem noen sentrale utfordringer for å nå målene med reformen på nasjonalt nivå: ulike organisasjons- og fagkulturer, tiltak for å bygge forskningsmiljøer, styring og ledelse av fusjoner, ulike arbeidsbetingelser og stillingsstruktur, og universitets/høgskole-demokratiet.

NIFU Innsikt 2019:4

Se også:

Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen. (Delrapport 1)

Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. (Delrapport 2)

For mer informasjon, kontakt
Siri Brorstad Borlaug, seniorforsker, Studier av forskning og innovasjon
siri.borlaug@nifu.no
(+47) 99 30 50 03