16 Mai 2018

Styringsmodeller ved norske universiteter og høgskoler

Valg og endring av ulike styringsmodeller for høyere utdanning har liten påvirkning på strategiske prosesser.

Nicoline Frølich (NIFU) og Bjørn Stensaker (NIFU/UiO) har, i samarbeid med Tom Christensen ved UiO, publisert en artikkel i Public Policy and Administration om styringsmodeller ved norske universiteter og høgskoler. De påpeker at valg og endring av interne styringsmodeller ved høyere utdanningsinstitusjoner alene ikke er tilstrekkelig for å endre sektoren som helhet.

Åtte norske institusjoner, fire universiteter og fire høgskoler, ble inkludert i analysen for å se nærmere på to forskjellige styringsmodeller: valgt eller ansatt rektorat. Ved å undersøke dette i lys av instrumentelle og kulturelle perspektiver fra organisasjonsteori, argumenterer forfatterne for at ulike former for rektorat som intern styringsmodell ikke nødvendigvis har mye å si for institusjonens strategiske utvikling. Til tross for en generell enighet om at økt formell autonomi er ønskelig for å styrke strategisk kapasitet og skape en mer konkurransedyktig offentlig utdanningssektor, er det fortsatt behov for mer kunnskap om hva som skaper og stimulerer til faktisk autonomi.

Artikkelen kan lese her: “Strengthening the strategic capacity of public universities: The role of internal governance models”.

For mer informasjon, kontakt
Nicoline Frølich, forskningsleder, Høyere utdanning
(+47) 960 94 037
nicoline.frolich@nifu.no