30 Mai 2018

Supplerende materiale nødvendig for undervisningen

Lærere bruker supplerende materiale fordi eksisterende lærebøker er utilstrekkelige.

Det finnes mye kunnskap om hva slags supplerende materiale lærerne bruker og hvor mye de kopierer. Derimot foreligger det mindre kunnskap om hvorfor lærerne kopierer, samt lærernes holdninger til hvorfor de bruker kopier – enten papir- eller digitalt format.

På oppdrag fra Kopinor har NIFU studert læreres motivasjon og holdninger til og kunnskap om bruk av kopier i grunnopplæringen ved åtte skoler i seks fylker.

Generelt uttrykker lærerne at de bruker supplerende materiale når dette er nødvendig. Samtlige uttrykker også at supplerende materiale er helt nødvendig, fordi eksisterende lærebøker er utilstrekkelige. Lærebøkene dekker ikke alle temaer eller går ikke dypt nok ned i temaer. Lærebøkene blir også fort utdaterte med hensyn til nye kompetansemål og endringer i samfunnet.

Lærerne strekker seg langt for å gi elevene den undervisningen de trenger, og de kombinerer standard læreverk med supplerende materiale – både i papir og digitalt formalt. Det å kopiere synes de fleste er «helt nødvendig» for å tilby den undervisningen som de ønsker. Begrepsforståelsen når det gjelder bruk av supplerende materiale er fortsatt sterkt knyttet til papirkopiering. Mange lærere forbinder begrepet kopiering med «kopimaskinen».

Supplerende materiale brukes i en rekke ulike situasjoner, blant annet på grunn av manglende alternativer, for å variere undervisningen, som et bedre alternativ til standardlæreverk, for å tilpasse undervisning, for å nå kompetansemålene, i gruppe- og stasjonsundervisning og for å lage sitt eget materiale.

NIFU-rapport 2018:14

For mer informasjon, kontakt:
Sabine Wollscheid, forsker 2, Grunnopplæring
sabine.wollscheid@nifu.no
(+47) 22 59 51 73