26 nov 2020

Svak nedgang i avlagte doktorgrader

I første halvår 2020 ble det avlagt 848 doktorgrader ved norske læresteder, 3 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Kjønnsbalansen er jevn og andelen utenlandske statsborgere holder et stabilt nivå. Dette kommer fram i NIFUs halvårlige nyhetsbrev med fersk doktorgradsstatistikk.

Nyhetsbrevet har denne gang søkelys på språk. I perioden 2015-2019 ble 8 prosent av alle avhandlinger skrevet på norsk, de aller fleste innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Norskandelene i humaniora og samfunnsvitenskap har likevel falt betydelig siden 1990-tallet.

Doktorgrader i tall

NIFU Innsikt 2020:12

For mer informasjon, kontakt
Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
Tlf. (+47) 977 58 284