25 okt 2019

Svakere vekst i norsk FoU-innsats

Foreløpige tall viser at det ble brukt 73 milliarder kroner på FoU i Norge i 2018.

Dette gir en vekst i løpende priser på 6 prosent, dette er noe svakere enn veksten i 2017.

Les mer i NIFU Innsikt 2019:18.

For mer informasjon, kontakt
Kaja Wendt, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
(+47) 996 31 554