30 okt 2018

Synlig medieutdanning i Volda

Medieutdanningen ved Høgskulen i Volda har stor nasjonal synlighet og rekruttering og et omfattende videreutdanningstilbud.

På oppdrag fra Høgskulen i Volda (HVO) har NIFU gjennomført en kartlegging av høgskolens studieportefølje.

Samfunnets etterspørsel etter utdanningene ved HVO varierer – lærerutdanningene og utdanningene i sosialt arbeid er viktige for institusjonens rolle i den regionale arbeidsdelingen. Disse utdanningene representerer potensielle strategiske satsningsområder for høgskolen, samt at det er rekrutteringspotensial for dem, både regionalt og nasjonalt.

Høgskolen har imidlertid konkrete utfordringer hva gjelder bærekraft, både på institusjonsnivå, avdelingsnivå og innenfor deler av studieporteføljen.

NIFU-rapport 2018:24

For mer informasjon, kontakt
Trude Røsdal, forsker II, Høyere utdanning
trude.rosdal@nifu.no
(+47) 960 94 032