23 jun 2021

Tall om forskning i nytt digitalt format

Nå ligger årets digitale lommefolder med ferske funn og statistikk om norsk forskning på NIFUs hjemmesider.

Lommefolderen er en samling interaktive figurer om hva vi forsker på i Norge, hvem som forsker og hvilke resultater forskningen gir. Du kan også bestille en trykket versjon hos NIFU.

Klikk her for den digitale lommefolderen.