11 jun 2018

Teknologi i skolen

Til tross for uforutsigbarheter i forbindelse med utprøving og innføring av ny teknologi i skolen, kan prosjekterfaring vise til enkelte mønstre og avgjørende faktorer. Disse kan være nyttige i arbeidet med nye, fremtidige prosjekter.

Cathrine Tømte (NIFU) og Jørgen Sjaastad (NIFU/NLA Høgskolen) har publisert en artikkel i nyeste utgave av Bedre skole om ny teknologi i skolen og hvilke utfordringer dette ofte medfører.

NIFU har i de siste årene vært involvert i flere prosjekter der teknologi i ulike varianter har vært testet ut og delvis innført i skolen, både på grunnskoletrinnet og videregående skole. Felles for disse prosjektene er at de involverte skal i gang med noe nytt og digitalt. Basert på data og observasjoner i forbindelse med slike prosjekter, påpeker Tømte og Sjaastad at fire viktige faktorer kan påvirke gjennomføring og kvalitet: plan og prosjektbeskrivelse, kompetanse, kvalitetssikring og infrastruktur. Avvik fra disse fører ofte til negative konsekvenser ved uttesting og implementering av ny teknologi. Forfatterne understreker også at forankring og samarbeid er nødvendig for en vellykket prosjektgjennomføring: Teknologiutviklerne trenger kunnskap om skolen; skolen og lærerne trenger profesjonsfaglig digital kompetanse og forskerne trenger begge deler.

Artikkelen kan leses her: «Utprøving og innføring av ny teknologi i skolen – hva har vi lært?».

For mer informasjon, kontakt
Cathrine Tømte, forsker 1, Høyere utdanning
(+47) 960 94 014 / (+47) 918 97 194
cathrine.tomte@nifu.no