2 nov 2012

NIFU vinner millionprosjekt

Kunnskapsdepartementet har utlyst prosjektet Kvalitet og samspill: UH-sektoren og samfunnet, som har gått til NIFU. Prosjektet omfatter kvalitet både i utdanning og forskning og samspillet utdanning, forskning og innovasjon.

Forsker Nicoline Frølich ved NIFU har hatt hovedansvaret for koordinering av en meget omfattende akkvisisjonsprosess og skal lede prosjektet. Flere fra NIFU er involvert, og instituttet skal samarbeide med UiB og UiO.

For mer informasjon, kontakt
Nicoline Frølich, forsker I, studier av høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
tlf. 22 59 51 38