16 nov 2012

Tid til forskning blant universitetsansatte i 13 land

Svein Kyvik ved NIFU har sammen med Peter James Bentley ved Universitetet i Melbourne undersøkt variasjoner i tidsbruk til forskning blant universitetsansatte i 13 land.
I artikkelen «Individual Differences in Faculty Research Time Allocations Across 13 Countries» studerer Bentley og Kyvik sammenhengen mellom tid brukt på forskning, retningslinjer for fordeling av arbeidstid til forskning, den enkeltes motivasjon for forskning og familieforpliktelser.

Les artikkelen i sin helhet her.

For mer informasjon, kontakt
Svein Kyvik, forsker 1, studier av høyere utdanning
svein.kyvik@nifu.no
Tlf. 22 59 51 74