15 nov 2012

Tilfredse med lederopplæringsprogram

De seks studieprogrammene i lederutdanningstilbudet til rektorer i grunnskole og videregående skole er svært forskjellige, men deltakerne er godt fornøyd med alle variantene som tilbys.

Det er hovedkonklusjonen som gjøres i den andre av totalt fire rapporter fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen. Den pågående evalueringen har Utdanningsdirektoratet som oppdragsgiver og er et samarbeid mellom NIFU og NTNU Samfunnsforskning. Evalueringen avsluttes i 2014.

Delrapporten setter søkelys på de programtilbudene som har blitt utformet ved ulike læresteder som en del av det nasjonale utdanningstilbudet.

Rapporten trekker frem fire utfyllende forklaringer på hvorfor deltakerne synes godt fornøyd med utdanningstilbudet:

  • Data viser at studieprogrammenes intensjoner i stor grad samsvarer med deltakernes egne forventninger til rektorutdanningen. Programtilbudet oppleves derfor som svært relevant og av god pedagogisk kvalitet.
  • Tilbyderne av rektorutdanningen har tatt pedagogiske grep når det gjelder organiseringen av selve utdanningstilbudet, der man har kunnet trekke veksler på egen erfaring og opparbeidet kompetanse i skoleledelse og lederutdanning. Programtilbyderne oppleves som kompetente leverandører på dette feltet.
  • Variasjonen mellom programmene kan være underordnet det faktum at utdanningstilbudet eksisterer, der dette oppleves som en viktig anerkjennelse av rollen som rektor og skoleleder.
  •  Likheten mellom de seks tilbudene kan forklares gjennom at rektorutdanningen er en viktig møteplass som dekker skolelederes behov for støtte og nettverk. Her kan den sosiale konteksten ha større betydning enn forskjeller i pedagogisk organisering.

Seks læresteder i Norge har i dag studietilbud innenfor den nasjonale rektorutdanningen: Administrativt Forskningsfond, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).

For mer informasjon, kontakt
Bjørn Stensaker, forsker I, studier av høyere utdanning
bjorn.stensaker@nifu.no
tlf. 99707913