18 jan 2019

Tror fusjon vil styrke framtidig posisjonering

Høgskulen på Vestlandet: Fusjon skaper usikkerhet, men også positive forventninger.

Etter lansering av strukturreformen i 2015 har det norske landskapet for høyere utdanning endret seg betraktelig og flere institusjoner er nå midt i omfattende fusjonsprosesser.

Høgskolen på Vestlandet (HVL) er en relativt nyfusjonert høgskole som ble etablert 1. januar 2017, etter sammenslåing av Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Etter fusjonen har HVL gjennomgått en betydelig faglig og administrativ omorganisering.

En spørreundersøkelse NIFU gjennomførte ved HVL midt i fusjonsprosessen, viser at ansatte mener at fusjonen vil styrke høgskolens posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Samtidig skaper fusjonen også usikkerhet, særlig angående organisering, ledelse og medbestemmelse. Et flertall mener fusjonen har ført til mer byråkrati knyttet til internt samarbeid. Det er forholdsvis negative holdninger til ledelsens håndtering av fusjonsprosessen, og et stort flertall mener de ansattes innflytelse er svekket.

Det er også delte meninger om studentene vil få et bedre utdanningstilbud og det er få som tror at utdanningene vil bli mer praksisnære. Mange forventer at det vil bli mer fokus på høyere grads utdanninger.

HVL har også en uttalt universitetsambisjon. Flere av ansatte mener at dette vil styrke forskningen ved HVL, mens om lag halvparten av de vitenskapelige ansatte er uenige med at dette vil styrke utdanningene ved HVL.

Dette NIFU-notatet presenterer de første resultatene fra spørreundersøkelsen. Resultatene vil bli fulgt opp senere i prosjektet gjennom kvalitative intervjuer og fokusgrupper.

NIFU Innsikt 2019:2

For mer informasjon, kontakt:
Mari Elken, forsker 2, høyere utdanning
mari.elken@nifu.no
(+47) 960 94 033