6 sep 2018

Undersøkelse om rekruttering og mobilitet

NIFU sender i dag ut en undersøkelse om rekruttering og mobilitet ved universiteter og høgskoler.

Undersøkelsen gjennomføres på vegne av Kunnskapsdepartementet. Les mer på denne siden.