7 Mai 2020

Usikkert om læringsutbytte fra læringsspill

Digitalisering av skolen har sørget for økt bruk av digitale undervisningsverktøy, deriblant spillbasert læring. Men gir de bedre læringsutbytte enn tradisjonell undervisning?

Dagens elever er vokst opp med spill og underholdning og ønsker slike elementer også i læringsverktøy. Spillbasert læring har de siste årene fått økt oppmerksomhet som undervisningsverktøy. Forventningen er at spillene skal øke elevenes engasjement og motivasjon, som igjen kan øke læringsutbyttet. Bruk av spill har lang tradisjon i økonomi- og markedsføringsutdanning, spesielt i høyere utdanning, og er antatt å gi elevene bedre helhetlig forståelse av faget.

Et viktig spørsmål er om læringsspill øker elevens motivasjon, og gir samme, eller bedre, læringsutbytte som mer tradisjonell undervisning. NIFU har gjennom et randomisert, kontrollert eksperiment (RCT) studert utbyttet av å bruke et simuleringsspill i valgfaget markedsføring og ledelse i videregående.

NIFU har ved hjelp av midler fra Regionalt Forskningsfond undersøkt utbyttet av å bruke simuleringsspillet Hubro Marketing Simulation.

Et nytt notat gir innblikk i de foreløpige funnene.

  • Lærerne mente at spillet økte elevenes interesse for faget, og også forståelsen av faget.
  • Mange elever mente spillet ga de større forståelse og fikk innsikt i hvordan markedsføring er i praksis. Noen ble stresset av spillet, mens andre mente at spillet tok tid bort fra undervisningen.
  • Forskerne fant få bevis for økt faglig motivasjon.
  • Det er tegn til at spillet øker opplevd læringsutbytte, selv om det er ingen tydelig effekt på objektivt læringsutbytte.

– Det generelle bildet er at både lærerne og elevene likte spillet, og ønsker å bruke det, men vi kan ikke si at dette førte til målbart høyere motivasjon eller mer læring enn mer tradisjonell undervisning, sier forsker ved NIFU Siv-Elisabeth Skjelbred.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Hubro Education AS og Utdanningsetaten i Oslo, og undersøker om klasser som bruker læringsspillet har høyere motivasjon eller læringsutbytte enn klasser som ikke har brukt spillet.

Ønsker du å se NIFU-webinaret 7. mai 2020: «Hvilken gevinst gir spillbaserte undervisningsverktøy?» i opptak, klikk her.

NIFU Innsikt 2020:1

For mer informasjon, kontakt:
Siv-Elisabeth Skjelbred, forsker II, Høyere utdanning
siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no
(+47) 92 05 33 04